Atenció i assistència domiciliària.

Si per raó d'edat, dependència o discapacitat, es veu limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, SERAVITAL et presta atenció discontínua o permanent i a domicili. Orientada a gen gran, o a persones amb algún tipus de discapacitat.

Ser vital no és només la capacitat de persistir també és la de tornar a començar

Serveis assistencials

A SERAVITAL creiem que l’atenció domiciliària es salut, qualitat de vida i benestar. Que proporciona autonomia a usuaris i familiars. L’atenció a domicili que t’oferim és personalitzada iclöent simples tasques domèstiques com fer el llit.

Acompanyaments

SERAVITAL s’adapta a les necessitats concretes de cada llar i de cada situació, adaptant-se i realitzant tasques personalitzades de suport psicosocial, familiar i de vinculació, sense descuidar les relacions amb l’entorn.

Assessorament tràmits

SERAVITAL estudia cada cas amb minuciositat, per tal de poder aconseguir la màxima satisfacció possible dels beneficiaris a l’hora de tramitar testaments, herències, ajudes i bonificacions socials i ajuts a la dependència…

La vostra vitalitat és la nostra recompensa, per aquest motiu, si algú de la família que necessita ajut no la demana, nosaltres us la oferim.

Informa’t ara i sense compromís, dels nostres serveis d’atenció domiciliària i assistencial, així com dels tràmits i de l’assessorament adients per a cada situació.