Tràmits i assessorament - Generalitat i Estatal

Oferim un servei integral facilitat per un equip d’advocats i economistes especialitzats a assessorar fiscalment i jurídicament a les famílies en aquelles situacions que es poden presentar com per exemple:

  • Assessorament fiscal, laboral i jurídic
  • Incapacitat/invalidesa
  • Dependència
  • Selecció de personal i tramitació d’altes i baixes de treballadors domiciliaris
  • Ajuts, bonificacions i subvencions
  • Bonificacions socials i dependència
  • Rendes vitalícies
  • Hipoteques inverses