SERAVITAL és atenció domiciliària i vital

L’assistència domiciliària que oferim en la llar de l’usuari li proporciona confort i seguretat. Fomentem i treballem en la seva autonomia, al mateix temps que en la de la seva família. Garantim sempre i en tots els casos, la intimitat tant dels usuaris com de la resta de membres de la unitat familiar

El nostre objectiu és respondre al repte que representa mantenir a una persona que és gran, malalta o incapacitada en el seu domicili en les millors condicions possibles, amb totes les connotacions de caràcter assistencial i organitzatives que això comporta.

Garantim sempre la continuïtat de l’assistència i el desenvolupament d’activitats preventives que permeten mantenir o vetllar pel nivell de salut i la qualitat de vida dels usuaris

Ajudem a les persones dependents i als seus familiars a afrontar de la millor manera la situació o incapacitat, cuidant, informant i utilitzant de forma eficient i eficaç els recursos sanitaris i socials

L’atenció domiciliària ens permet atendre a persones incapacitades per a acudir al centre de salut o consultori, així com conèixer les condicions de vida del pacient, la qual cosa facilita l’atenció als seus problemes individuals i/o familiars.

El fet de proporcionar assistència als usuaris en el seu domicili representa múltiples avantatges davant la perspectiva d’un ingrés hospitalari o institucionalització, ja que mantenint-se en el seu mitjà més proper i habitual: el mitjà familiar, facilitem la realització d’activitats orientades a afavorir la inserció i la rehabilitació en el mitjà habitual.

T’oferim un servei adaptat a les teves necessitats, personalitzable i proper, de forma integral i eficaç. No dubtis en contactar-nos si tens algun dubte o pregunta a fer…

Eudald Redó

Administrador
eudald.redo@seravital.cat​

Núria Cot

Advocada
nuria.cot@seravital.cat​

Lluís Modesto

Administrador
lluis.modesto@seravital.cat​